Cá Linh sốt cà (Hương vị mùa nước nổi)

40,000 

Mô tả

Mô tả

Mô tả sản phẩm:
Tên sản phẩm: Cá Linh sốt cà

– Quy cách: 06 lon/thùng
– Nguyên liệu: Cá Linh,
nước, cà, mật
ong, muối, chất điều chỉnh
độ acid (E330)